Mi a Germán Gyógytudomány?

Az akadémikus orvostudománnyal ellentétben – mely kizárólag a testi tüneteket igyekszik gyógyszeres vagy művi úton gyógyítani – a Germán Gyógytudomány a test-agy-lélek hármasát együttesen kezeli, mivel szoros összefüggésben és kölcsönhatásban állnak egymással, el nem választhatók! A Germán Gyógytudomány nem alternatív gyógymód! Nevéből is adódóan egyedülálló, komplex tudomány, melynek eredményessége esettörténetek tízezrei által bizonyított és a folyamatok reprodukálhatók.

Függetlenül attól, hogy hiszünk-e benne vagy sem, az emberi test az ebben leírt természetes biológiai folyamatok szerint működik. Dr. Hamer eredeti, elferdítetlen ismereteinek megértése által tehát megismerhetjük önmagunkat, felismerjük testünk jelzéseinek okait és következményeit, ezáltal felszabadítva magunkat a betegségektől való félelmek alól. Ezért mondja Dr. Hamer, hogy „A Germán Gyógytudomány a szabadság tudománya.”

A Germán Gyógytudomány
1. törvényszerűsége A RÁK VASTÖRVÉNYE

amelynek 3 kritériuma van:

Első kritérium

Minden Értelmes Biológiai Különprogram (ÉBK) elindítója egy DHS (Dirk-Hamer-Szindróma), vagyis egy nagyon súlyos, hirtelen fellépő, drámai hatású és magányosan átélt súlyos lelki megrázkódtatás. Az egyén úgy éli meg mint „derült égből a villámcsapás”, váratlanul hirtelen. Így ez egyidejűleg három szinten fut le:

Lélek – Agy – Szerv

A becsapódás meglepetésszerűségének mindemellett nagyobb jelentősége van, mint a konfliktus „tartalmának pszichológiai kiértékelésének”. Ez minden esetben egy konfliktust generáló élmény, és nem valamilyen sorscsapás vagy olyan esemény, amin az érintett már amúgy sem tudott volna változtatni. Pontosan a DHS beálltától kezdve a páciens tartós stressz hatása alatt áll, vagyis hidegek a kezei, lábai és éjjel-nappal a konfliktus körül járnak a gondolatai, a megoldáson gondolkodik.

Éjszakánként már nem tud aludni, és ha mégis, akkor is csak az éjszaka első felében fél órás szakaszokban, étvágya csökken és veszít a súlyából.

Második kritérium:

A biológiai konfliktus (DHS) becsapódása pillanatában meghatározza az ÉBK, az ún. Hameri Góc elhelyezkedését az agyban, és ennek megfelelően azt, hogy melyik szervnek melyik részén következik be a rákos, ill. rákkal egyenértékű elváltozás.

(Minden ami nem rák, az a rákkal egyenértékű – és így az összes ún. betegséget értjük ezalatt)

Alapjában véve minden konfliktusnak van egy bizonyos tartalma és ez a tartalom a DHS másodpercében definiálódik. A konfliktus tartalma asszociatív módon keletkezik, vagyis a gondolatainkat akaratlanul rendeljük egymáshoz és ez az értelmünk szűrőjét általában ügyesen kijátssza. Ez a váratlan sokkoló élmény az agyban nyomokat hagy, és ezeket a computertomográfia (CT) segítségével le lehet fényképezni. Ezt a relét nevezzük Hameri Gócnak (HG). Ezek a Hameri Gócok egy céltábla koncentrált köreihez hasonlítanak, vagy a víz körkörösen gyűrűző tükréhez, amikor belehajítunk egy követ.

Ez tehát azt jelenti, hogy minden konfliktus érzettartalmához tartozik egy pontosan meghatározott rákos elváltozás és egy pontosan behatárolt hely az agyban. A Germán Gyógytudományban® az a fantasztikus, hogy a koponya-CT alapján nem csak a biológiai konfliktus fajtáját, ill. a konfliktus tartalmát lehet meghatározni, vagy hogy melyik szerven következik be egy elváltozás, ill. hogy sejtszaporodás vagy sejtvesztés indul be, hanem, hogy az adott konfliktusok a konfliktus aktív fázisában (KA-fázis), vagy már a gyógyulás fázisában (megoldást követő, MK-fázis) vannak-e.

Harmadik kritérium:

A konfliktus folyamata megegyezik az agyban található Hameri Góc egy bizonyos folyamatával és a szerven történő bizonyos rákos, vagy rákkal egyenértékű megbetegedés folyamatával.

Az Értelmes Biológiai Különprogram mind a három (LÉLEK – AGY – SZERV) szinten, a DHS-tól kezdve a konfliktusmegoldásig (KM) és a megoldást követő gyógyulási fázis közepén kicsúcsosodó epileptikus/epileptoid krízisén át a normál éjjel-nappali ritmus visszatéréséig azonos időben, SZINKRONBAN zajlik!

A DHS másodpercében fektetjük le a síneket. Síneknek nevezzük a DHS pillanatában észlelt kísérő jelenségek vagy a konfliktust kísérő aspektusok rögzítését. Ugyanis ember és állat a DHS másodperceiben „megjegyzi” a kísérő körülményeket, rögzíti hozzá a zajokat, hangokat, szagokat, mindenféle érzetet és ízt, majd ezeket a feljegyzéseket gyakorlatilag egész életére megjegyzi. Ha a páciens később egy ilyen sínre kerül, az a teljes konfliktus kiújulását eredményezheti.

A Germán Gyógytudomány
2. törvényszerűsége

Minden Értelmes Biológiai Különprogram (ÉBK) két fázisban zajlik le, feltéve, hogy a konfliktus megoldódik (KM).

Minden betegség egy KONFLIKTUS-AKTÍV (KA) (A tartós stressz, stressz-fázis (szimpatikotónia) a konfliktus felerősödik, a szervi kihatások is felerősödnek.) és egy gyógyulási fázisból (KM) áll. (A KONFLIKTUS MEGOLDÁSának kezdetével a szervezet visszakapcsol nyugalmi fázisba. Ezt nevezzük vagotóniának.)

Ha megoldódik a konfliktus, akkor szervi szinten azt tapasztaljuk, ami az eddigi legfontosabb: a rákos folyamat leáll! Mindehhez agyi szinten a Hameri Góc fokozott ödémásodása párosul.

Minden gyógyulási fázisnak van epileptoid vagy epileptikus krízise, mely a gyógyulási fázis átváltási, a vagotónia legmélyebb pontja – feltéve persze, ha a gyógyulási fázis egy konflikus-aktív visszaesés miatt nem szakad meg.

Az epileptoid krízis (EK) az anyatermészet millió évek során begyakorolt folyamata. Mindhárom szinten egyszerre zajlik. A krízis értelme és célja, mely a gyógyulási fázis csúcspontján jön létre, hogy az agyi ödémát kipréselje és kiürítse a páciens normális állapotba való visszatérése érdekében. Epileptoid krízisekkel, ill. epilepsziaszerű krízisekkel alapvetően minden ún. betegségnél találkozunk, csak mindegyiknél kicsit más a jellemzőjük. 

Kép Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer – A Germán Gyógytudomány Tudományos Táblázata könyvéből (XV.oldal)

A gyógyulási fázis 2. felében – az epileptoid krízis kezdetével az elején – az agyban ártalmatlan agyi kötőszövet, ún. glia raktározódik be azért, hogy a Hameri Gócot helyreállítsa. Ha tehát ez a Hameri Góc a CT-felvételen egy többé-kevésbé nagy fehér foltként vagy egybefüggő felületként jelenik meg és az intra- és perifokális ödéma felszívódott, úgy az már a gyógyulás végét jelenti.

Amikor a számítógépes rétegvizsgálat során (CT) glia felgyülemlést észleltünk, és azt jódos kontraszt anyaggal még jó alaposan láthatóvá is tettük, rendszerint a diagnózis „agytumort” állapított meg!

Agytumor, mint olyan – a meghatározása szerint – nem létezik, mert hisz az agysejtek a születés után nem tudnak már osztódni, azon feltételek mellett sem, melyek alapján eddig tévesen agytumort volt szokás diagnosztizálni – tehát egész egyszerűen semmilyen feltételek mellett.

Ami szaporodhat, az egy ártalmatlan gliaszövetagyi kötőszövet – melynek funkciója megegyezik testünk kötőszöveteinek funkciójával. Ezek a CT-n látható világos színű, gliával kitöltött Hameri Gócok a szervezet helyreállítási folyamatát jelzik, vagyis örömre, és semmi esetre sem rémületre vagy még inkább agyműtétre ad okot.

A Germán Gyógytudomány
3. törvényszerűsége

Képek Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer – A Germán Gyógytudomány Tudományos Táblázata könyvéből (XVI.oldal)

A rák és a rákkal egyenértékű megbetegedések (rák-ÉBK és rák-ekvivalens ÉBK) Értelmes Biológiai Különprogramjainak egyedfejlődéstől függő rendszere.

Az embriológusok szerint az embrionális fejlődés általában három ún. csíralemezre differenciálódik. Az entodermális, mezodermális és ektodermális csíralemez már az embrió fejlődésének első napjaiban kifejlődik és ezek a szövetek részt vesznek szerveink felépítésében.

Minden sejt és szerv a csíralemezek egyikéhez tartozik, ezért a Germán Gyógytudomány minden ún. betegséget a csíralemez hovatartozás szerint rendszerez.

Minden egyes csíralemezhez hozzátartozik fejlődéstörténeti szempontból

egy bizonyos agyi régió,
egy bizonyos fajta konfliktustartalom,
egy bizonyos lokalizáció az agyban,
egy egészen bizonyos szövettan,
specifikus csíralemezzel rokonságban álló mikrobák,
és ezen kívül minden ún. betegségnek, valójában a „természet Értelmes Biológiai Különprogramjainak” van egy fejlődéstörténeti szempontból értelmezhető biológiai értelme.

A metasztázisokat mindig egy második vagy egy harmadik konfliktus idéz elő és legtöbbször iatrogén (orvos okozta) módon.

A metasztázisokról szóló mese egy bizonyítatlan és bebizonyíthatatlan hipotézis. Hisz még soha semmilyen kutató nem talált az ún. rákos betegek, artériás vérében rákos sejtet. Márpedig ha az ilyen sejtek úszkálnának a testben, akkor a perifériás vérben, vagyis a test központjától távolabb eső részekben rájuk kellene bukkani.

Az a feltételezés, miszerint a rákos sejtek útközben, a soha még be nem bizonyított útvonaluk során a vérben még át is változnak és például egy, a bélben tömör karfiolszerű tumort képező tumorsejt hirtelen átvándorol a csontokba és ott csontleépítést hajt végre – ez már valóban középkori dogmatizmust felidéző, kész őrület. Egy második és harmadik karcinóma létezésének tényét nem vitatja senki, de annál inkább a tény alátámasztását.

A Germán Gyógytudomány
4. természettörvénye

„A mikrobák egyedfejlődéstől függő rendszere” azt bizonyítja, hogy az ősagy által irányított szervek esetében speciális mikrobák segítségével a tumorok elbontásra kerülnek, míg úgyszintén a gyógyulási fázisban a nagyagy-vezérelte szerveknél vírusok és baktériumok közreműködésével a fekélyek során keletkezett lyukak duzzanat kíséretében ismét feltöltődnek.

 

Kép Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer – A Germán Gyógytudomány Tudományos Táblázata könyvéből (XVIII.oldal)

A Germán Gyógytudomány
5. természettörvénye

„A lényeg megértésének törvénye, miszerint az összes ún. “betegség” a természet Értelmes Biológiai Különprogramjának (ÉBK) részét képezi, és ez fejlődéstörténet szempontjából értelmezhető”, felforgatja az egész orvostudományt. Mert ha ugyanis a betegségeket az egyes csíralemez szerint külön-külön vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy minden bizonnyal kell, hogy legyen egy biológiai értelmük. Amióta a vélt „betegségeket” a Germán Gyógytudományban® már nem „rosszindulatúnak”, a természet üzemzavarának vagy Isten csapásának gondoljuk, hanem a természet Értelmes Biológiai Különprogramjaink egyes fázisának, azóta minden biológiai értelem döntő jelentőséggel bír, és ez a biológiai értelem minden ÉBK-ban megtalálható.
A különprogramnak tehát van egy értelmes biológiai célja, vagyis minden ÉBK el akar érni valamilyen értelemszerű, biológiai szükségességet. 

Jelentkezz be telefonon egyéni megértés órára!

Hiváshoz kattints a telefonszámra!

Aki segít:

Gombos Richárd Roland

Életvidító specialista

Elérhetőségek

Megértés Cselekvés Központ

Gombos Richárd Roland

Email: gombosrichard@megerteskozpont.hu
Mobiltelefon: +36 70 560 46 99