Mi a Germán Gyógytudomány?

Az akadémikus orvostudománnyal ellentétben – mely kizárólag a testi tüneteket igyekszik gyógyszeres vagy művi úton gyógyítani – a Germán Gyógytudomány a test-agy-lélek hármasát együttesen kezeli, mivel szoros összefüggésben és kölcsönhatásban állnak egymással, el nem választhatók! A Germán Gyógytudomány nem alternatív gyógymód! Nevéből is adódóan egyedülálló, komplex tudomány, melynek eredményessége esettörténetek tízezrei által bizonyított és a folyamatok reprodukálhatók.

Függetlenül attól, hogy hiszünk-e benne vagy sem, az emberi test az ebben leírt természetes biológiai folyamatok szerint működik. Dr. Hamer eredeti, elferdítetlen ismereteinek megértése által tehát megismerhetjük önmagunkat, felismerjük testünk jelzéseinek okait és következményeit, ezáltal felszabadítva magunkat a betegségektől való félelmek alól. Ezért mondja Dr. Hamer, hogy „A Germán Gyógytudomány a szabadság tudománya.”

A Germán Gyógytudomány
1. törvényszerűsége A RÁK VASTÖRVÉNYE

amelynek 3 kritériuma van:

Első kritérium

Minden Értelmes Biológiai Különprogram (ÉBK) elindítója egy DHS (Dirk-Hamer-Szindróma), vagyis egy nagyon súlyos, hirtelen fellépő, drámai hatású és magányosan átélt súlyos lelki megrázkódtatás egyidejűleg három szinten:

Valójában a lélek, az agy és a szerv között szigorú értelemben véve nem tudunk különbséget tenni,
mert igazság szerint ők egy tartósan szinkronban élő hármas egységet képeznek:

lélek – agy – szerv.

Minden lelki és szervi folyamat összeköttetésben áll az aggyal – ott történik azok koordinálása. Az agy kvázi a szervezetünk nagy számítógépe, melynek lelkünk a programozója. A test és a lélek is programozhatja közösen a számítógépet jól vagy rosszul. Mert semmiképp sem csak úgy igaz, hogy a lélek az agy és a szerv programozója, hanem esetleges sérüléseknél a szerv is elindíthat egy automatikus programot az agyban és a lélekben. Szem előtt kell tartanunk a lélek, az agy és a szerv folyamatos kölcsönhatásait, és az agyunkat, mint az egész szervezetünk évmilliók alatt kifejlesztett számítógépét, ha meg akarjuk érteni a Germán Új Medicina® törvényszerűségeit. A Germán Gyógytudomány® nem csak a lélek, az agy és a szerv egymáshoz való viszonyát öleli át, hanem embriológiai-ontogenetikai magyarázatokkal szolgál a megértéshez, hogy az egyes relé központok miért az agynak éppen azon a bizonyos pontján helyezkednek el, ahol most láthatjuk őket. Ezen kívül részletezi a különböző csíralemezek közötti összefüggéseket és az ebből eredő rákos daganatok, valamint a normális szövetek különféle szövettani formáit. A rák minden egyes fázisában ugyanis kimutatható az embriológiailag odatartozó szövettani minta.

A DHS (Dirk-Hamer-Szindróma) egy nagyon súlyos, drámai hatású és magányosan átélt, hirtelen fellépő súlyos lelki megrázkódtatást okozó élmény, mely az egyént mint „derült égből a villámcsapás”, váratlanul éri, de ezzel a természet egyben kap egy lehetőséget arra, hogy ezt az üzemzavart elhárítsa.Ez minden esetben egy konfliktust generáló élmény, és nem valamilyen sorscsapás vagy olyan esemény, amin az érintett már amúgy sem tudott volna változtatni.

A Germán Gyógytudomány
2. törvényszerűsége

Minden Értelmes Biológiai Különprogram (ÉBK) két fázisban zajlik le, feltéve, hogy a konfliktus megoldódik (KM).

Minden betegség egy konfliktus-aktív és egy gyógyulási fázisból áll. Minden gyógyulási fázisnak van epileptoid vagy epileptikus krízise, mely a gyógyulási fázis átváltási, a vagotónia legmélyebb pontja – feltéve persze, ha a gyógyulási fázis egy konflikus-aktív visszaesés miatt nem szakad meg.

Az epileptoid krízis (EK) az anyatermészet millió évek során begyakorolt folyamata. Mindhárom szinten egyszerre zajlik. A krízis értelme és célja, mely a gyógyulási fázis csúcspontján jön létre, hogy az agyi ödémát kipréselje és kiürítse a páciens normális állapotba való visszatérése érdekében. Epileptoid krízisekkel, ill. epilepsziaszerű krízisekkel alapvetően minden ún. betegségnél találkozunk, csak mindegyiknél kicsit más a jellemzőjük. 

A gyógyulási fázis 2. felében – az epileptoid krízis kezdetével az elején – az agyban ártalmatlan agyi kötőszövet, ún. glia raktározódik be azért, hogy a Hameri Gócot helyreállítsa. Ha tehát ez a Hameri Góc a CT-felvételen egy többé-kevésbé nagy fehér foltként vagy egybefüggő felületként jelenik meg és az intra- és perifokális ödéma felszívódott, úgy az már a gyógyulás végét jelenti.

Amikor a számítógépes rétegvizsgálat során (CT) glia felgyülemlést észleltünk, és azt jódos kontraszt anyaggal még jó alaposan láthatóvá is tettük, rendszerint a diagnózis „agytumort” állapított meg!

Agytumor, mint olyan – a meghatározása szerint – nem létezik, mert hisz az agysejtek a születés után nem tudnak már osztódni, azon feltételek mellett sem, melyek alapján eddig tévesen agytumort volt szokás diagnosztizálni – tehát egész egyszerűen semmilyen feltételek mellett.

Ami szaporodhat, az egy ártalmatlan gliaszövet – agyi kötőszövet – melynek funkciója megegyezik testünk kötőszöveteinek funkciójával. Ezek a CT-n látható világos színű, gliával kitöltött Hameri Gócok a szervezet helyreállítási folyamatát jelzik, vagyis örömre, és semmi esetre sem rémületre vagy még inkább agyműtétre ad okot.

A Germán Gyógytudomány
3. törvényszerűsége

„A tumorok és rákkal egyenértékű megbetegedések egyedfejlődéstől függő rendszere” minden ún. betegséget a csíralemez hovatartozásuk szerint sorol be, mégpedig: a belső, a középső és a külső csíralemez szerint, melyek már az embrió fejlődése kezdetén képződnek.

A csíralemezek mindegyikéhez nem csak az egyes sejtek, ill. szervek sorolhatók, hanem minden egyes csíralemezhez szintén fejlődéstörténeti szempontok szerint bizonyos agyi részek és szövettani formációk is tartoznak.

A Germán Gyógytudomány
4. természettörvénye

„A mikrobák egyedfejlődéstől függő rendszere” azt bizonyítja, hogy az ősagy által irányított szervek esetében speciális mikrobák segítségével a tumorok elbontásra kerülnek, míg úgyszintén a gyógyulási fázisban a nagyagy-vezérelte szerveknél vírusok és baktériumok közreműködésével a fekélyek során keletkezett lyukak duzzanat kíséretében ismét feltöltődnek.

 

A Germán Gyógytudomány
5. természettörvénye

„A lényeg megértésének törvénye, miszerint az összes ún. “betegség” a természet Értelmes Biológiai Különprogramjának (ÉBK) részét képezi, és ez fejlődéstörténet szempontjából értelmezhető”, felforgatja az egész orvostudományt. Mert ha ugyanis a betegségeket az egyes csíralemez szerint külön-külön vizsgáljuk, megállapíthatjuk, hogy minden bizonnyal kell, hogy legyen egy biológiai értelmük. Amióta a vélt „betegségeket” a Germán Gyógytudományban® már nem „rosszindulatúnak”, a természet üzemzavarának vagy Isten csapásának gondoljuk, hanem a természet Értelmes Biológiai Különprogramjaink egyes fázisának, azóta minden biológiai értelem döntő jelentőséggel bír, és ez a biológiai értelem minden ÉBK-ban megtalálható. A különprogramnak tehát van egy értelmes biológiai célja, vagyis minden ÉBK el akar érni valamilyen értelemszerű, biológiai szükségességet. 

Jelentkezz be telefonon egyéni megértés órára!

Gombos Richárd Roland

+36 70 560 46 99

gombosrichard@megerteskozpont.hu

Elérhetőségek

Megértés Cselekvés Központ

Gombos Richárd Roland

Email: gombosrichard@megerteskozpont.hu
Mobiltelefon: +36 70 560 46 99